Trademark Bodyguard Programı Nedir?

Firmalar, yıllardır emek vererek oluşturdukları markalarını taklitlerinden korumak ve başka firmaların kendi markalarına sığınarak gelir elde etmelerinin önünü kesmek ve kötü niyetli başvuruları engellemek zorundadırlar.

Neden Trademark Bodyguard Programı?

Firmalar, yıllardır emek vererek oluşturdukları markalarını taklitlerinden korumak ve başka firmaların kendi markalarına sığınarak gelir elde etmelerinin önünü kesmek ve kötü niyetli başvuruları engellemek zorundadırlar.

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında benzer markaların piyasada var olmaları çoğunlukla hak sahiplerinin iradelerine bırakılmıştır. Bu doğrultuda yüksek ses benzerliği gösteren pek çok marka resmi marka bülteninde yayına çıkarak 3. kişilerin ve hak sahiplerinin itirazlarına konu olmaktadır.

Söz konusu taklitlerden haberdar olmak ve yasal anlamda haklarını korumak için de bir takip sistemine dahil olmak artık kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.

Bu durumda çok iyi bir takip sistemi yapılması ve çok hızlı bir şekilde itiraz dosyasının hazırlanarak Türk Patent’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Trademark Bodyguard Programı nasıl çalışır?

Trademark Bodyguard Programı firmanıza neler kazandırır?

Scroll to Top