Tasarım Tescili

Tasarım nedir?

Tasarım, ürününün bütünü veya parçalarının, görsel olarak algılanabildiği, renk, biçim, şekil, doku, malzeme gibi özellikleridir.

Tasarım tescili nedir?

Bir ürünün dış görünüşünün veya tasarımının yasal olarak korunması için yapılan bir süreçtir.

Tasarımın Özellikleri

Tasarım Tescili Neden Alınmalı?

Tasarım Tescili İle ilgili Sorular

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Kısaca tasarım tescil bir ürün veya parçasının dış görünümünün tescilidir.

Eğer , tasarımlarınızı kamuya sunduğunuz tarih , başvuru yaptığınız tarihten önceki 12 aylık hoşgörü süresi içerisinde kalıyorsa, tasarım tescil başvurunuz yapılabilir. Aksi takdirde yenilik vasfını kaybedeceğinden tescile konu olamaz.

Başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır.

Herhangi bir itirazda bulunulmaz ise tasarım tescil süreci ortalama olarak 7-12 ay arasında tamamlanmaktadır.

Tasarımtescili , başvuru yapıldığı andan itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir ve tescile gitmesi halinde, 5. Yılın sonuna kadar başvuru sahibi adına korunur. 5. yılın sonunda tescil yenilenerek , 4 defaya mahsus olmak üzere yenileme tekrarlanarak , toplamda 25 yıl koruma devam ettirilebilir.

6769 Sayılı SMK, tasarım tescil sahiplerine tescilden doğan haklar kapsamında , her türlü yasal     müdahalede bulunma hakkı tanımaktadır.

Tasarım başvurusu sırasında; tasarımlarınızı açıkça her yönüyle yansıtan ve anlaşılmasını sağlayan en az 1 adet tasarım görseli, ve AKER PATENT ’e başvuru ve takip işlemleri sırasında gerekli olan yetkilendirmeyi  verdiğiniz  Noter onayı gerektirmeyen vekaletname, yeterlidir.

Tasarım tescil süreci tamamlandığında kurum tarafından onaylanmış elektronik imzalı dijital tescil belgeniz tarafınıza iletilecektir. Kurum tarafından fiziki doküman olarak tescil belgesi gönderilmemektedir.

Scroll to Top