Çerez Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aker Patent tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli () üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez nedir?

Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından kullanıcının kullanmış olduğu tarayıcıya bırakılan ve okunan bir tür tanımlama dosyasının adıdır. Çerez dosyaları içerisinde kullanıcının oturum bilgileri, sayfada içerik tüketimi süresi, içerik tüketim alışkanlığı gibi çeşitli veriler saklanır.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Çerez çeşitleri:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (https://akerpatent.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

2) Analitik/Performans Çerezleri

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, trafiğin ölçülmesi, performansın optimizasyonu, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bu sayede sitelerin performansı ölçülebilmekte ve iyileştirilebilmektedir. Bu çerezler internet sitelerindeki hangi sayfaların en çok/an az  popüler olduğunun anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

4) Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin kategorisel ve ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Aşağıda kategorisel çerez bilgilerine ulaşabilirsiniz:

Google: Bu çerezler Google’ın çeşitli hizmetlerine atıfta bulunur ve bu hizmetlerin kullanımını desteklemek için yerleştirilir. Ziyaretçilere Google’ın çeşitli hizmetlerinin kullanıldığını ve bu hizmetlerle ilgili çerezlerin kullanıldığını gösterir.

wallee: Kullanıcı oturumlarını yönetmek, ödeme işlemlerini izlemek, güvenliği sağlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek gibi amaçlarla kullanılabilir.

Google APIs: Google API’leri, bir web sitesine veya uygulamaya Google haritalar, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Takvim ve daha fazla google hizmetini entegre etmelerine olanak tanır ve bu hizmetlerle etkileşimde bulunmak için kullanılır. Örneğin, bir web sitesinde Google Haritalar API’sini kullanarak bir yerin konumunu gösterebilir, Gmail API’sini kullanarak e-postaları okuyabilir veya YouTube API’sini kullanarak video arayabilir ve oynatabilirsiniz. Google bu sırada bazı çerezler tutabilir.

Google Static: Google tarafından sunulan entegre bir hizmeti ve bu hizmeti kullanırken kullanıcıyı tanımlamak veya hizmetin işlevselliğini sağlamak için kullanılan bir çerezdir. Örneğin, web sitesi Google Haritalar’ı gösteriyorsa ve statik harita görüntüleri kullanıyorsa, “Google Static Maps API” adı verilen bir Google hizmetini kullanıyor olabilir. Bu API, statik harita görüntülerini almak için kullanılırken, çerezler genellikle kullanıcı tercihlerini veya önceki etkileşimleri hatırlamak için kullanılabilir. Benzer şekilde, bir web sitesi Google Cloud Storage gibi bir hizmeti kullanarak statik dosyaları (örneğin, resimler, CSS dosyaları, JavaScript dosyaları) barındırıyorsa, “Google Static” çerezi, bu hizmetin sunucularından içerik almak için kullanılabilir. Yani web sitesinin işlevselliğini iyileştirmek, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek veya hizmetin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu çerez kullanılabilir.

cdn-cookieyes.com: Çevrimiçi gizlilik ve çerez yönetimi hizmeti sunan CookieYes tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerezler, kullanıcıların çerez tercihlerini kaydetmek ve yönetmek için kullanılır. Örneğin, kullanıcılar belirli çerez kategorilerini kabul etmek veya reddetmek için tercihlerini belirleyebilirler ve bu tercihler çerezler aracılığıyla saklanır.

Aşağıda ayrıntılı çerez bilgilerine ulaşabilirsiniz:

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Uzunçayır yolu cad. AKKAŞ Plaza No:51 Hasanpaşa-Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilmektedir.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan  ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Scroll to Top