Topografya Tescil

circuit board, computer, chip-564811.jpg
circuits, electronics, atmel-950546.jpg

Entegre Devre Topoğrafyası nedir?

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü oluşturan tabakalar olan entegre devrelerin üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü Entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir.

Tescil Hakkı kimlere aittir?

Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı, tasarlayıcısına veya onun hukukî haleflerine aittir. Entegre Devre Topoğrafyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise aralarında aksine bir sözleşme yoksa, koruma hakkı bu kişiler tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır.

Entegre Devre Topoğrafyası tescil sahibine sağladığı haklar nelerdir?

Hak sahibi izni dışında,

Scroll to Top