Patent & Faydalı Model

Patent nedir?

Patent, icat edilen bir buluşun, satışı, pazarlanması, çoğaltılması ve üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren belgeye verilen isimdir.

Patentin Özellikleri

Patent Konusundaki Diğer Hizmetlerimiz

Faydalı Model

Faydalı model, kimyasal maddeler ve usulleri hariç, patentle benzerlik göstererek yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterini sağlayan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yıl süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını sağlayan bir belgedir.

Faydalı Modelin Özellikleri

Patent & Faydalı Model Tescili Neden Yapılmalıdır ?

Bir Buluşun Faydalı Model Verilerek Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler

Faydalı Model ile Patent Arasında ki Farklar

Patent & Faydalı Model hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sanayide ve teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin getirilen teknik çözümlere buluş denilmektedir. Aynı teknik problemin, her farklı çözümü farklı bir buluştur. Buluşlar yeni ürün ve yöntemler olduğu gibi aynı zamanda mevcut ürün ve yöntemler üzerindeki geliştirmeleri de kapsamaktadır.

Patentbuluşu yapan kişinin buluş konusu ürünü üretmek, kullanmak ve satmak için sahip olduğu tekel hakkıdır. Bu hakkı gösteren belge Patent Tescil Belgesidir.

Bir buluş için ,buluş sahibine devlet tarafından tescil belgesi verilen patent, Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca yasaklama hakkı vermektedir. Ülkemizde 10 (Faydalı Model) ya da 20 (Patent) yıl koruma imkânı veren hukuki bir belgedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bu konuda kanunlarla yetkili kılınmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda işlem yapma yetkisi de sadece başvuru sahiplerine ve TÜRKPATENT Sicili’ne kayıtlı resmi patent vekillerine tanınmıştır

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.

 1. Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.
 2. Tekniğin bilinen durumunun aşılması
 3. Sanayide ve tarımda uygulanabilir olması

Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz:

 • Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler,
 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler
 • Bilgisayar programları.
 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
 • Bilginin sunumu.

Aşağıda belirtilen buluşlara ise patent verilmez.

 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
 • Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri.
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai yada ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Türkiye’de ve dünya da yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Yurt içinde, geliştirilen yeni ürünler için daha az maliyetle ve süre ile koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri  tercih etmektedir.Yöntemler ve kimyasal maddeler hariç patente konu olabilecek  yenilik içeren ürünler korunabilir.

Yenilik 
Sanayi’ye uygulanabilirlik.

Patent: Tarımda ve sanayide kullanılmak üzere icat edilen buluşlara verilen koruma belgesine patent denilirken, faydalı model kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek yenilik içeren  bütün ürünlere verilen koruma belgesidir. 

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, Koruma süreleri farklıdır.

 • Patent 20 yıl,
 • Faydalı model belgesi 10 yıl, süreyle korunur.

Patent ve Faydalı Model belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz.

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin, buluş konusu teknik ile ilgili Türk Patent ve Marka kurumu sisteminde patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanı sağlar. Başvuru sahibi buluşunun, yeni olup olmadığı konusunda bir fikre sahip olur. Böylece başvuru öncesinde, başvuru yapılırsa red edilip edilmeyeceği konusunda ön araştırma ile daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.

Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sağlayan ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Marka ve Patent Kurumudur.

Buluşların patent ile korunmasının gerçekleştirilmesi  her ülkede geçerli olan ulusal kanunlar çerçevesinde sağlanmaktadır. Bir buluşun patent ile korunması için, korunması istenen her ülkede ayrı ayrı patent başvurusunun yapılması gerekmektedir. Ancak çok sayıda ülkede başvuru yapabilmeyi sağlayan ve işlemleri standartlaştırıp kolaylaştıran uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) Dünya üzerindeki çoğu ülkeyi, EPC(Avrupa Patent Sözleşmesi) Avrupa da otuzun üzerinde ülkede patent koruması elde etmeye yönelik kolaylaştırılmış düzenlemeler getiren sistemlerdir.

Scroll to Top