Coğrafi İşaret – Geleneksel Ürün Adı

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. 

Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir (6769 Sayılı SMK – Madde 34).

Coğrafi işaret tescili 2’ye ayrılır

1-Menşe adı

Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Menşe adları sadece ait oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Edremit Zeytinyağı ,Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı örnek gösterilebilir.

2-Mahreç işareti

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir.

Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.Mahreç işaretine Bayburt Balı, Antep Baklavası, Hereke İpek Halısı örnek gösterilebilir.

Geleneksel Ürün Adı

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

Geleneksel ürün adına örnek olarak Ezo Gelin Çorba, Döner, Şevketi Bostan, Denizli Tandır Kebabı verilebilir.

Kimler tescil başvurusu yapabilir?

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının, şartları sağlayan herkes tarafından üretimi ve pazarlaması yapılabilse de, tescil için başvuru hakkına herkes sahip değildir. Başvuru hakkına sahip olanlar;

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil süreci

Coğrafi işaret tescili neden önemlidir ?

Tarihi ve Kültürel miraslarımızın korunabilmesi, gelecek nesillere özü değiştirilmeden arı bir şekilde aktarılabilmesi, aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası platformda ülkemize katma değer oluşturabilmesi açısından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı tescilleri büyük önem taşımaktadır. Başvuru dosyasının hazırlanması , sürecin yönetilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi açısından alanında deneyimli ve uzman kişilerden destek alınması büyük önem taşımaktadır.

Scroll to Top