7/24 Danışma Hattı 0216 450 60 07 
 • MARKA SIKÇA SORULAN SORULAR MARKA NEDİR? (Türk Patent Enstitüsü)
  Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
  Markamın tescilli olup olmadığını başvuru yapmadan önce öğrenebilir miyim?
  Marka Vekillerimizin yapacakları ön araştırmalar ile  markanızın tescil edilebilirliği konusunda sizlere detaylı bir bilgi sunulacaktır. info@akerpatent.com
  Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, başvurudan sonraki süreç nasıldır?
  Marka tescil işlemleri ortalama 8 ila 12  ayda sonuçlanmaktadır. TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin'de yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir . Bütün bu aşamalarda aker patent olarak sizlere sürekli bilgi verilmektedir. Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için info@akerpatent.com a mail atarak veya marka vekillerimizi arayarak bilgi alabilirsniz.
  Marka Tescil gereklimidir?
  Marka Tescil belgesi sizin  ww.akerpatent.com uzun zamanlar harcayarak oluşturmuş olduğunuz markanızın korunmasını sağlar. Eğer marka tescil benim için önemli değil derseniz markalaşan dünya da yapayalnız kalacaksınız.
  TPE nezdinde tescil ettirdiğim bir markanın koruma kapsamı nedir? (Türk Patent Enstitüsü)
  TPE tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye'de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz. Ayrıca, markanın koruma kapsamını Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ile sınırlandırmak mümkün değildir. Markanızın büyüklüğüne göre marka tescil işlemlerini uluslar arası tescil yaparak tüm dünyada koruma altına alabilirsiniz
  Marka Tescil’in  koruma süreleri ne kadardır?  Marka Tescil kaç senede bir yenileme yapılır?
  Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür. Aker Patent olarak marka vekillerimiz marka tescilinizin koruma süresi dolunca sizlere haber vererek hizmetlerine devam etmektedirler.
  Tescil ettirdiğim Markanın  kullanımı zorunlu mudur? (Türk Patent Enstitüsü)
  Evet. Markanın, marka tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile www.akerpatent.com iptal edilir. Mahkeme başvurma yetkisi üçüncü sahıslar tarafından açılabilir. Türk Patent Enstitüsü markanın kullanılıp kullanılmadığı markanın tescili gerçekleştikten sonra araştırmaz.
  Hangi durumlarda tescilli marka kullanılmış kabul edilir?
  Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.
  a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
  b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
  c)Markanın, marka tescil  sahibinin izni ile kullanılması,
  d)Markayı taşıyan malın ithalatı www.akerpatent.com
  Marka Tescil belgemi kim koruyacak?
  Markanızı Aker Patent bünyesinde çalışan marka vekillerimiz bültende yayınlanan markalarınıza benzer markaları size haber verecek ve gerekli itiraz işlemlerini yaparak markanızı koruyacaktır.
  Markamdaki sınıflardan bir kısmını devir edebilir miyim?
  Marka Tescil belgenizde yer alan sınıfların bir kısmını isterseniz devredebilir, isterseniz marka tescil hakkınız doğrultusunda lisanslı olarak kullandırabilirsiniz.
  Tanınmış marka nedir? Özel korunan marka nedir?
  Tanınmış markaların, ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanımı mevcuttur. Aker patent. Zira, tanınmışlık her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere uymayan ve zamanla değişen bir olgudur.Genel olarak tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.
  Tanınmış marka alabilmek için lütfen aker patent  marka vekillerimiz ile görüşünüz.
  Marka Tescil de Rüçhan hakkı nedir?
  Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye'de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye'de yapılan bu başvuru,  kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer. www.akerpatent.com Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.
  Uluslarası marka tescil başvurusunda Madrid Sistemi Nedir? TPE'de tescil ettirdiğim marka bütün dünyada koruma sağlar mı?
  Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir. Yurtdışı marka başvuruların aker patentden destek alarak devlet desteklerinden faydalanarak marka tescilinizi uluslar arası alanda tescil ettirebilirsiniz.
  Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslar arası marka tescili bütün dünyada geçerli bir koruma mı sağlar?
  Hayır. Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası tescil sadece başvuru sırasında belirlenen ve yapılan inceleme sonucu marka tescili kabul edilen ülkelerde koruma sağlar.
  Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak bir uluslararası başvurunun ücretini nasıl öğrenebilirim?
  www.akerpatent.com olan sitemizden yurtdışı marka  tescil bölümündeki ücret tarifesinden öğrenebilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgi için info@akerpatent.com
  Madrid Protokolü çerçevesinde bir uluslararası başvuru yapabilmek için TPE'de ulusal marka  tescil başvurusunda bulunmak zorunlu mudur? (Türk Patent Enstitüsü)
  TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunmak için Türkiye'de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TPE'de kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka tescil ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunabilirler.
  Uluslar arası başvuruların koruma süresi ne zaman başlar?
  Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO'ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.Ulusal ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.
  Uluslar arası başvuruların da evrakların takip işlemlerini kim yapar? (Türk Patent Enstitüsü)
  Aker Patent bünyesinde çalışan Marka vekiliniz bu konuda sizin adınıza tüm işlemlerin takibini yapar. Sizi uluslar arası marka tescil işlemleri sırasındaki tüm bilgilerden ve gelişmelerden haberdar eder.
  Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından tescil belgesi veriliyor mu?
  Hayır. Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte bazı ülkeler olumlu (yayın, tescil vb.) kararlarını da bildirmektedir. Bu bilgiler Aker Patent bünyesinde çalışan marka vekiliniz tarafından size iletilir.
  Marka Tescil belgemizi satabilir miyiz? (Türk Patent Enstitüsü)
  Marka Tescil belgesini satabilirsiniz. Satın alma işleminden sonra markanın devri Tpe tarafından gerçekleştirilir. Marka Tescilinin devir işlemlerinde gerekli evrakları aker patent bünyesinde çalışan marka vekillerimizden veya info@akerpatent.com dan öğrenebilirsiniz.
  Marka Tescil belgemiz aldıktan sonra veya başvuru aşamasından sonra marka vekilimizi değiştirebilir miyiz?
  Marka vekilinizi değiştirebilirsiniz. Yeni marka vekiliniz ile beraber koruma işlemini yapabilirsiniz.