7/24 Danışma Hattı 0216 450 60 07Marka Tescil
İşletmenizin mal ve hizmetlerini, farklı veya aynı sektördeki başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, şekil, sözcük, sayı, biçim veya harflerin oluşturduğu her türlü sembol ve işarete MARKA denilmektedir.
Marka Özellikleri
 • Dikkat çekici olmalı
 • Mal ve hizmetlerle bağlantılı olmalı
 • Diğer markalardan ayırt edici özelliği bulunmalı
 • Akılda kalıcı olmalı ve tüketici grubuna hitap edecek tasarıma sahip olmalı
 • Başkalarının kopyalayıp, kullanılmaması için MUTLAKA TESCİLLİ OLMALI!
Neden Marka Tescili Yaptırmalıyız?
Çünkü;
 • Marka, doğrudan bir pazarlama yönetimidir
 • Piyasa koşulları içerisinde mal ve hizmetleriniz için rekabet avantajı elde etmenizi sağlar
 • Firmanızın misyon ve vizyonuna güvenilirlik kazandırır
 • Haksız rekabeti önler
 • Globalleşen dünyada kurumsallaşmada etiketinizdir
 • Marka Tescili Dünyadaki kurumsal firmaların Marka Yönetimi adı altında stratejik yaklaştığı yapının ilk basamağıdır
Marka Tescili
 • Marka tescili ortalama 8-12 ay arasında sürmektedir.
 • Marka araştırılması yapılarak, markanın tescile, uygun olup olmadığına karar verildikten sonra başvuru işlemleri başlatılır.
 • Türk Patent Enstitüsüne Başvuru yapıldığı andan itibaren Markanız koruma altına alınır
 • Eksiksiz alınan marka başvuruları, markanın reddedilmesi için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç aylık sürede Resmi Marka Bülteninde yayınlanır.
 • Yayın süresince herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, noksan evrak varsa talep edilir
 • TPE ‘ ye Marka Tescil Harcı verilir.
 •  Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir
BÜTÜN MARKA TAKİP VE İTİRAZ SÜREÇLERİ VEKİL FİRMA OLARAK TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTE VE MARKANIZ KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR
Marka ile Neler Yapılabilir ?
 • Markanız  tescil edildikten sonra 10 yıl boyunca koruma altına alınır ,  10 yılda bir koruma işlemlerini yenilemek gerekir
 • Markanızı dilediğiniz takdirde satabilirsiniz
 • Markanızı teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz
 • Markanızı kiraya verebilirsiniz
Marka Başvurusu için Gerekli Belgeler:
 • Marka adı veya logo örneği (mail yolu ile yollanacak)
 • İmza sirküleri (Tüzel kişi ise) (fotokopisi)
 • Vekaletname (yabancılık varsa Türk Konsolosuna onaylatılmış olacak) (ekte mevcuttur)
  Markanın İzlenmesi:
  Marka tescili yapıldıktan sonra, tescilli markanın sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması riskine karşın, firma vekillerimiz tarafından markanız sürekli takip altına alınır.
  Bültende yayınlanan benzer markalar firmamız tarafından size haber verilecek ve gerekli itiraz işlemleri yapılarak markanız korunacaktır. 
  Firma vekillerimiz benzer markaları tespit edip tescilli marka sahibinin onayı ile itiraz işlemlerine başlar ve benzer marka tescili önlenmeye çalışılır.
  Slogan:  
  Sloganlar da Marka Tescili adı altında korunabilirler. Slogan tüketici grubuna slogan aracılığıyla tanıtım yaptığında dolayı , firmanın  sloganı çok önemlidir.  Adidas Markasının  ‘ İmposible is nothing ‘ yani İmkânsızlık hiçbir şeydir sloganı örnek olarak verilebilir.
  Yurtdışı Marka Tescili
  • Marka başvurusu, başvurulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde yurt dışı tescil işlemlerini yaptığı takdirde , başvurusu uluslar arası olarak kabul edilir . Bu durum rüçhan hakkı olarak geçer
  • Yurt dışı marka tescillerinde Madrid Protokolü ile marka başvurusu yapıldığında, tek bir başvuru ile Avrupa Topluluklarının içinde yer aldığı toplam 79 ülke ‘de marka tescil başvurusu yapılmış kabul edilir. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir.
  • Madrid Protokolüyle tek dilden başvuru yapılabilir.
  • Markanın tescil olduğu ülkelerde bir defaya mahsus işlem ve ücret geçerlidir.
  • Tescilden sonraki zamanlarda protokole dahil olan diğer ülkelerde müracaat yapılabilmektedir.
  • Madrid protokolü daha düşük maliyetli ve ulusal sistemlere göre daha hızlıdır.
  Madrid Protokolüyle Nasıl Uluslar arası başvuru yapılır ?
  • TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası başvuru yapabilmek için öncelikle Türkiye’de tescilli ya da başvurusu yapılmış bir markanızın bulunması gereklidir.
  • Başvuru sahibi tescilinde yer alan markanın aynısını kullanmak zorundadır
  • Uluslar arası tescil başvuruları TPE tarafından incelendikten sonra WIPO ‘ ya gönderilmektedir (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
  • Marka WIPO tarafından incelendikten sonra, başvuru sahibine, marka tescilini içeren bir sertifika gönderir
  • Uluslar arası başvurularda ülkeler, başvuruyu kendi içlerinde incelemektedirler. Her ülke başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.  Ret kararı WIPO’nun ülkelere başvuruyu bildirmesinden itibaren 12 -18 ay süre içerisinde ülke ret kararının bildirebilir.
  • Bir ülkenin ret kararı vermesi diğer ülkelerde bağlayıcı bir durum değildir.
  • 12-18 aylık süre içerisinde ülkeden ret kararı çıkmadığı takdirde başvurusu yapılan marka kabul edilmiş sayılır
  • Bu takiplerin hepsi firmamız tarafından yürütülmekte ve müşterilerimize bildirimi yapılmaktadır.

   

  Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
  -Marka adı veya logo örneği (mail yolu ile yollanacak)
  -İmza sirküleri (Tüzelkişi ise) (fotokopisi)
  -Vekaletname (yabancılık varsa Türk Konsolosuna onaylatılmış olacak) (ekte mevcuttur)
  NOTLAR:
  • Marka nın süresi: Markalar her 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla süresi sınırsızdır.
  • Markatescil belgesinin gelmesi 10 ile 14 ay arasındadır.
  Marka Tescil Aşamaları Ve Süreleri:
  Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 10-13 ay içinde tamamlanmaktadır.
  A-) Araştırma ve inceleme süresi
  T.P.E tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 4-6 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.
  B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
  Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.
  C-) Tescil aşaması
  Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve T.P.E.’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 2-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır

   


  marka.aker